ยินดีต้อนรับสู่...การจัดการความรู้ Knowledge Management โครงการชลประทานมุกดาหาร สำนักชลประทานที่ 7 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์


 

หน้าแรก KM
ผัง KM
คลังความรู้ กรมชลประทาน
36 คลังความรู้ สำนัก/กอง
ปฏิทินกิจกรรม KM ปี 2560
ทีมจัดการความรู้
กิจกรรม KM ปี 2560
โครงการชลประทานมุกดาหาร

สัมภาษณ์ | พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2560


กรมชลประทานกับการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน : นายสัญชัย เกตุวรชัย อธิบดีกรมชลประทาน


>> ฝายชะลอน้ำวิถีประชารัฐ

โปรแกรม GIS

 

โปรกแกรม autocad 2017

โปรกแกรม SketchUp 2017


โปรแกรม


APP
Rio 7UPA4 ปฏิทินกิจกรรม KM
ปี 2559-2560คลิ๊กที่นี้!! ด้านล่าง
๖๐ ถนนชยางกูร ก. ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร รหัสไปรษณีย์ ๔๙๐๐๐
หมายเลขโทรศัพท์ (๐ - ๔๒๖๑ - ๑๕๖๙) 
โครงการชลประทานมุกดาหาร

พัฒนาโดย : ฝ่ายจัดสรรน้ำฯ โครงการชลประทานมุกดาหาร